Přijeďte se podívat na největší lidovou slavnost ve Velkých Bílovicích. Hody začínají vždy první neděli po svátku Narození Panny Marie (8. září), patronky místního kostela, a pokračují až do úterý. Letos se konají 12.-14. září . V sobotu se tradičně staví hodová mája. Hlavní slavnost probíhá v hodovou neděli, kdy mnoho návštěvníků i z daleka přijíždí obdivovat zejména krojovaný průvod, kterého se každoročně účastní více než 50 krojovaných párů. Na hodovém sóle v centru města hraje každý hodový den až do noci dechová hudba k tanci i poslechu. Součástí hodové slavnosti je také spousta kolotočů, stánků a atrakcí.

Více zde na stránkách města Velké Bílovice.

A při příležitosti této krásné folklórní akce se můžete stavit u nás a ochutnat naše vína. Nahlaste se prosím předem na našich KONTAKTECH.

Přejeme všem krásné babí léto.

Strýčkovi