Ráda bych zde s vámi sdílela báseň o Velkých Bílovicích, na které jsem se spolupodílela ..

Snad vás pohladí po duši, tak jako nás.

Olga ♥

Zastavení ve Velkých Bílovicích

 Napsal Jiří Ján

 

Stoupáš-li ke kapli, cestičkou vzhůru hleď

Na květy katránu bílé jak její zeď

Pak stojíš u Hradišťku před Tebou rovin dálava

V oparu modravém chvěje se Pálava

 

V horkém dechu srpnovém třaslavě zní ptačí zpěv

Cesty přes vinice vedou Ti k srdci krev

Ať buší ve spáncích pro tu co máš tajně rád

Vlní se přes kopečky milenka, Tvůj vinohrad

 

Odcházíš, jen pro návrat chcete se sobě dát

Jinak bys nepřestál tu dřinu stálou snad

Nikdy Ti nelaje, co žádá, dobře ví

Jen k Tobě listovím promluvit tiše smí

 

V neděli na mši svaté srdcem k Bohu se obracíš

Neseš si v tichosti pod klenbu vlastní kříž

Odcházíš a vracíš se v tom koloběhu let

Tak jako Tvůj otec a před ním jeho děd

 

Buduješ a pracuješ, zvedáš se zas a zas

Jdou kolem klidná staletí i bouří hrozných čas

Nejsme tu navěky, ale žijeme ve věčnosti

Strom v květu za soumraku klidem Tě pohostí

 

Chladné jitro zrodí se z čerstvých slunečních ran

Do řádků při sběru studenou jsi mlhou zván

Po cestě co vystřídá v stoupání silnici

S ženou svou a dětmi bereš se k vinici

 

Na keřích růžových soudečky jsou šípků zas

Zní hudba v nápěvech v Tvém nitru plna krás

Bručivý a hluboký tón co brázda od pluhu

To basa promlouvá zakleta do luhu

Nesena přes louky v ten brzký ranní čas

Tehdy když paprsky probouzí barev jas

Rozlévají se v doubravách řeky sycené z potoků

Cimbál Ti ve sklípku zahraje do skoku

 

Pod klenbou oblohy zvoní ptactva písničky

Z úvozů bělostných zní to jak housličky

Ze stříbrných dlaní topolu vánek se teplý zved

A zpěvem skřivana vyhrává klarinet

 

Ve svátek narození Panny Marie se milá pro Tebe strojí

Všechny barvy léta září na jejím kroji

Růžová poupata réva a žluté hvězdice

Kalichy modravé jak oči světice

 

Věčně svěží malované na pantlích

Nezvadnou, ani když v krajině leží sníh

Verbuňk ve žlutých kalhotách a botách vysokých

Na hody po tři dny odevšad slyšet smích

 

Muzika vyhrává, město jde průvodem

Po cestě zastaví u křížku, pod stromem

Je to lípa, na jaře včelami bzučící

V kořenech ukrývá moravskou tradici